کیت شارژ کولر TOPEX

کیت شارژ کولر TOPEX

4/5

4,618,900 تومان

 • ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﯾﺶ گشتاور دستگاه TWIN HAMMER ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺿﺮﺑﻪ زن دوچکشه
 • از ورود ﺿﺮﺑﻪ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﺑﻪ دستگاه
 • ﺷﻔﺖ ﺳﺨﺖ کاری ﺷﺪه ﺑﺎ روکش ﻣﺨﺼﻮص دﻧﺪه ﺷﻔﺖ ﺑﺮاي جلوگیری از ﺳﺎﯾﯿﺪه ﺷﺪن
 • ﺣﺎﻟﺖ ﺟﻬﺖ ﺑﺴﺘﻦ پیچ ﺑﺎ گشتاورﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت 5 ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻗﺪرت خروجی در
 • ﻣﺎﺷﻪ ﺑﺎ طراحی وﯾژه ﺟﻬﺖ ﻋﺪم ﻧﻔﻮذ گرد و ﻏﺒﺎر ﺑﻪ داﺧﻞ دستگاه
 • ﺑﺪﻧﻪ ﻓﻮﻻدي ﻣﻘﺎوم در ﺑﺮاﺑﺮ ﺿﺮﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﺘﺮﯾﺎل
 • ﻃﺮاﺣی ﺣﺮﻓﻪ اي پره ﻫﺎي ﻣﻮﺗﻮر ﺟﻬﺖ کاهش ﺑﺎد مصرفی
 • ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺣﺎﻟﺖ چپ گرد و راﺳﺖ گرد
 • ﻧﯿﻮﺗﻦ ﻣﺘﺮ واقعی 680 ﻗﺪرت گشتاور
 • خروجی ﻫﻮا از پایین دﺳﺘﻪ
 • ﻃﺮاﺣی ارگونومیک ﺑﺪﻧﻪ
 • ﻓﯿﻠﺘﺮ ورودي ﻫﻮا
 • ﺷﺎﻣﻞ روکش پلاستیکی ﺿﺪ ﺳﺎﯾﺶ و ﻟﻐﺰش در دﺳﺘﻪ آن
نظرات (0)

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “کیت شارژ کولر TOPEX”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

جدیدترین محصولات

7,900,000 تومان

4/5